Xəbərlər

Servo Vakuum Formalama Maşınlarının Kalıplama Təsirinə Təsir Edən Faktorlar

iyun 27, 2024Servo Vakuum Formalama Maşınlarının Kalıplama Təsirinə Təsir Edən Faktorlar
Müasir istehsalın əvəzedilməz bir hissəsi olaraq, sökücü təsiri vakuum əmələ gətirən maşınlar məhsulun keyfiyyətinə və istehsalın səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərir. Sökülmə prosesi material xüsusiyyətləri, qəlib dizaynı, emal texnikası və avadanlıq parametrləri daxil olmaqla bir çox amilləri əhatə edir. Bu məqalə şirkətlərə istehsal proseslərini optimallaşdırmağa və məhsulun məhsuldarlığını yaxşılaşdırmağa kömək edəcək bu əsas amilləri araşdıracaq.


I. Material xüsusiyyətlərinin qəlibdən ayrılmağa təsiri


1. Material növü

Müxtəlif materiallar müxtəlif termoplastik və yapışdırıcı xüsusiyyətlərə malikdir. ABS, PVC və PET kimi ümumi plastiklərin hər birinin öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Doğru materialın seçilməsi sökülmə çətinliyini effektiv şəkildə azalda bilər. ABS əla möhkəmliyə və təsir müqavimətinə malikdir, lakin yüksək temperaturda deformasiyaya meyllidir; PVC yaxşı kimyəvi sabitlik və hava müqavimətini təklif edir, lakin daha yüksək istilik genişlənməsi əmsalına malikdir. PET yüksək şəffaflığı və yaxşı formalaşdırma performansını birləşdirir, lakin daha aşağı səth sərtliyinə malikdir və cızılmağa meyllidir. Buna görə də, material seçərkən, məhsulun istifadə mühitini və performans tələblərini hərtərəfli nəzərə almaq vacibdir.


2. Materialın qalınlığı

Materialın qalınlığı sökülmə effektinə birbaşa təsir göstərir. Daha nazik materiallar tez soyuyur və əmələ gəlir, lakin sökülmə zamanı zədələnməyə daha çox meyllidir; daha qalın materiallar soyutma zamanı əhəmiyyətli büzülmə qüvvələri inkişaf etdirə bilər ki, bu da qəlibləşdirməni çətinləşdirir. Buna görə də, xüsusi məhsul tələblərinə əsasən uyğun material qalınlığı seçilməlidir. Bundan əlavə, qalınlığın vahidliyinə diqqət yetirilməlidir, çünki qeyri-bərabər qalınlıq lokallaşdırılmış gərginlik konsentrasiyalarına gətirib çıxara bilər, bu da qəlibləmə çətinliyini artırır.


3. Material Emalı

Materialın ilkin təmizlənməsi (məsələn, qurutma, əvvəlcədən qızdırma) da qəlibləşdirmə effektinə təsir göstərir. Yüksək hiqroskopikliyə malik materiallar üçün qurutma daxili rütubəti azalda bilər, qəlibləmə zamanı qabarcıq əmələ gəlməsinin qarşısını alır və səth keyfiyyətini təmin edir. Əvvəlcədən isitmə materialın axıcılığını artıra bilər, kalıbın doldurulmasını asanlaşdırır və bununla da formalaşdırma dəqiqliyini və səth hamarlığını yaxşılaşdırır. Buna görə də, sökülmə effektini optimallaşdırmaq üçün düzgün material müalicəsi çox vacibdir.


II. Kalıp Dizaynının Sökülməyə Təsiri


1. Kalıp materialı

Kalıp materialının seçimi sökülmə effekti üçün vacibdir. Ümumi qəlib materiallarına alüminium ərintisi, paslanmayan polad və kompozit materiallar daxildir. Alüminium ərintisi qəlibləri yaxşı istilik keçiriciliyi və aşınma müqaviməti təklif edir, lakin daha bahalıdır; paslanmayan polad qəliblər əla korroziya müqavimətini təmin edir, lakin nisbətən zəif istilik keçiriciliyinə malikdir; kompozit qəliblər yaxşı ümumi performansa malikdir, lakin daha qısa xidmət müddətinə malikdir. Uyğun qəlib materiallarının seçilməsi formalaşdırma keyfiyyətini təmin etməklə bərabər, qəlibləşdirmə effektlərini və kalıbın ömrünü optimallaşdıra bilər.


2. Kalıbın strukturu

Kalıp strukturunun dizaynı sökülmə qaralama bucaqlarını, səthin hamarlığını və havalandırma deşiklərinin planını nəzərə almalıdır. Düzgün çəkiliş bucaqları material və qəlib arasında sürtünməni azalda bilər, hamar sökülməni asanlaşdırır; kalıbın yüksək səthi hamarlığı məhsulun səthi qüsurlarını minimuma endirə bilər; ağlabatan havalandırma çuxurunun düzülüşü məhsulun səthində qabarcıqların və ya əyilmələrin qarşısını alaraq havanın tutulmasının qarşısını ala bilər. Bundan əlavə, məhsulun qüsurlarına və qəlibləmə çətinliklərinə səbəb ola biləcək həddindən artıq yanlış hizalanmaların qarşısını almaq üçün dəqiq ayırma xəttinin dizaynı lazımdır.


3. Kalıbın Temperaturuna Nəzarət

Kalıbın temperaturuna nəzarət sisteminin dizaynı deformasiya effektinə təsir edən digər mühüm amildir. Vahid və sabit qəlib temperaturu formalaşdırma prosesi zamanı bərabər istiləşməni təmin edir, yerli həddindən artıq istiləşmədən və ya qeyri-bərabər soyumağa yol vermir, beləliklə, qəlibləmə çətinliyini azaldır. Kalıp temperaturuna nəzarət sistemlərinə adətən soyutma kanalları, qızdırıcı elementlər və temperatur sensorları daxildir. Dəqiq temperatur nəzarəti formalaşdırma keyfiyyətini və istehsal səmərəliliyini artıra bilər.


III. Emal Texnikalarının Sökülməyə Təsiri


1. Formalaşma temperaturu

Formalaşdırma temperaturu deformasiya effektinə təsir edən əsas parametrdir. Həddindən artıq formalaşdırma temperaturu materialın həddindən artıq yumşalmasına səbəb ola bilər ki, bu da qəlibləmə çətinliyini artırır; çox aşağı temperatur natamam formalaşma ilə nəticələnə bilər. Buna görə də, formalaşdırma temperaturları materialın xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq müvafiq olaraq təyin edilməlidir. Temperatur nəzarəti təkcə qəlibləşdirməyə deyil, həm də məhsulun ölçü dəqiqliyinə və səthin işlənməsinə təsir göstərir.


2. Təzyiqin formalaşması

Təzyiqin formalaşması birbaşa deformasiya effektinə təsir göstərir. Müvafiq formalaşdırma təzyiqi materialın kalıbı tam doldurmasını təmin edir, ölçü dəqiqliyini və səth keyfiyyətini artırır. Bununla belə, həddindən artıq təzyiq sökülmə müqavimətini artırır və məhsulun deformasiyasına və ya zədələnməsinə səbəb olur. Beləliklə, formalaşdırma təzyiqi materialın xüsusiyyətlərinə və məhsulun strukturuna uyğun olaraq optimal şəkildə tənzimlənməlidir.


3. Soyutma vaxtı

Soyutma müddətinin uzunluğu birbaşa deformasiya effektinə təsir göstərir. Adekvat soyutma müddəti məhsulun tam bərkiməsini təmin edir və qəlibdən düşmə müqavimətini azaldır. Bununla belə, çox uzun soyutma müddətləri istehsalın səmərəliliyini azaldır, çox qısa müddət isə natamam bərkiməyə gətirib çıxara bilər ki, bu da məhsulun deformasiyaya və ya sökülmə zamanı qırılmaya meylli olmasına səbəb olur. Ağlabatan soyutma vaxtını təyin etməklə, məhsulun keyfiyyəti istehsal səmərəliliyini artırmaqla qorunub saxlanıla bilər.


4. Formalaşdırma sürəti

Formalaşdırma sürəti deformasiya effektinə təsir edən digər mühüm amildir. Daha sürətli formalaşdırma sürətləri istehsalın səmərəliliyini artırır, lakin materialın qeyri-kafi doldurulması ilə nəticələnə bilər və məhsul qüsurlarına səbəb ola bilər. Daha yavaş sürətlər hərtərəfli formalaşdırmanı təmin edir, lakin istehsal səmərəliliyini azaldır. Prosesi optimallaşdırmaq üçün formalaşma sürətini və məhsul keyfiyyətini balanslaşdırmaq lazımdır.IV. Avadanlıq Parametrlərinin Kalıp Sökülməsinə Təsiri


1. Vakuum dərəcəsi

Vakuum dərəcəsi vakuum formalaşmasında həlledici parametrdir. Yüksək vakuum səviyyələri materialın qəlibə daha yaxşı uyğunlaşmasını təmin edir, formalaşma dəqiqliyini və səth keyfiyyətini artırır. Bununla belə, həddindən artıq yüksək vakuum səviyyələri sökülmə çətinliyini artırır və faktiki şərtlər əsasında tənzimlənməlidir. Dəqiq vakuum nəzarəti formalaşdırma keyfiyyətini təmin etməklə yanaşı, sökülməni optimallaşdırır.


2. İstilik üsulu

İstilik üsulu avtomatik vakuum formalaşdıran maşın sökmə təsirinə də təsir edir. Ümumi istilik üsullarına elektrik isitmə və infraqırmızı istilik daxildir. Fərqli üsullar müxtəlif istilik vahidliyini və səmərəliliyini təklif edir. Müvafiq istilik metodunun seçilməsi formalaşdırma keyfiyyətini və sökülmə effektini yaxşılaşdıra bilər. Elektrikli istilik yaxşı vahidlik təmin edir, lakin daha yavaş isitmə, infraqırmızı istilik isə daha sürətli, lakin daha az vahiddir.


3. Avadanlıqlara texniki qulluq

Blister vakuum formalaşdıran maşına müntəzəm texniki qulluq optimal sökmə effektlərini təmin etmək üçün çox vacibdir. Kalıpların müntəzəm təmizlənməsi, köhnəlmiş hissələrin dəyişdirilməsi, istilik və vakuum sistemlərinin iş vəziyyətinin yoxlanılması avadanlığın sabit işləməsini, istehsalın səmərəliliyini və məhsulun keyfiyyətini artırır. Xüsusilə tez-tez istifadə olunan avadanlıqlar üçün müntəzəm texniki qulluq xidmət müddətini uzada, dayanma müddətini azalda və təmir xərclərini azalda bilər.


sökücü təsiri tam avtomatik vakuum formalaşdırma maşınısmaterial xüsusiyyətləri, qəlib dizaynı, emal texnikası və avadanlıq parametrləri daxil olmaqla müxtəlif amillərdən təsirlənir. Bu amilləri başa düşmək və optimallaşdırmaq məhsulun keyfiyyətini və istehsal səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər, müəssisələr üçün daha böyük iqtisadi faydalar yarada bilər. Davam edən texnoloji irəliləyişlər və proses təkmilləşdirmələri ilə vakuum formalaşdırma texnologiyası müasir istehsalın inkişafına güclü dəstək verən daha geniş tətbiqlər görəcək.


Rasional material seçimi və emalı, dəqiq qəlib dizaynı və temperatura nəzarət sistemləri, optimallaşdırılmış emal parametrləri və ciddi avadanlığa texniki qulluq vakuum formalaşdırma maşınları ilə effektiv sökülməni təmin etmək üçün vacibdir. Şirkətlər bu amilləri hərtərəfli nəzərə almalı, elmi istehsal planlarını tərtib etməli, məhsulun keyfiyyətini və bazar rəqabət qabiliyyətini daim təkmilləşdirməlidir.


Əsas məlumat
 • İl
  --
 • İş növü
  --
 • Ölkə / Rayon
  --
 • Magistral
  --
 • Əsas məhsullar
  --
 • Müəssisənin hüquqi şəxsi
  --
 • Ümumi işçilər
  --
 • İllik çıxış dəyəri
  --
 • İxrac bazarı
  --
 • Əməkdaşlıq edən müştərilər
  --

Sorğunuzu göndərin

Fərqli bir dil seçin
English
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Mövcud dil:Azərbaycan